رنگ آمیزی بزرگسالان / Adult Coloring

رنگ آمیزی بزرگسالان
رنگ آمیزی بزرگسالان هنر نیست ولی میتواند باشد!رنگ آمیزی بزرگسالان ریختن لایه لایه رنگ است بر یک مشت خط بی روح، هدف در ابتدا رفع استرس و تنش بود، رفته رفته نقاشان بالقوه که می بایست در نوجوانانی و جوانی راه هنر در پیش می گرفتند ولی مسیر پر پیچ و خم زندگی، آنان را به سمت و سویی دیگر کشانده بود ظهور کردند و آنچنان رنگ را بر خطوط پاشیدند که گویی نقاشی چیره دست تابلویی بدیع آفریده.
آری رنگ آمیزی بزرگسالان را می توان شبه هنر دانست، شبه هنری نویافته.
کتابکده مهر در جهت کمک به این شاخه کوچک هنری در پی چاپ و انتشار کتاب های رنگ آمیزی بزرگسالان و تهیه بهترین ابزار رنگ آمیزی بوده و خواهد بود.

نمایش 265–273 از 273 نتیجه

-51%
این آیتم موجود نمی باشد
۲۷۸,۹۰۰ تومان ۱۳۵,۹۰۰ تومان
این آیتم موجود نمی باشد
۲۶,۵۰۰ تومان
این آیتم موجود نمی باشد
۱۷,۰۰۰ تومان
این آیتم موجود نمی باشد
۱۷,۰۰۰ تومان
این آیتم موجود نمی باشد
۱۰,۰۰۰ تومان
این آیتم موجود نمی باشد
-25%
این آیتم موجود نمی باشد
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۸۹,۵۰۰ تومان
این آیتم موجود نمی باشد
این آیتم موجود نمی باشد