راپید ماروی یوشیدا

تومان ۲۳,۰۰۰ تومان ۱۵,۵۰۰

مشخصات کلی
ضخامت خط 0.1 mm 0.2 mm 003 mm 005 mm 0.3 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.6 mm 0.7 mm 0.8 mm 0.9 mm 1.0 mm B
برند یوشیدا
صاف