پاکن فانتزی طرح ماشین های راه سازی

تومان 2,300 تومان 1,550

مشخصات کلی
تعداد طرح بیل مکانیکیجرثقیلکامیونکمباین
نوع محصول پاکن فانتزی
پاک کردن